GDZIE ZYSKUJĘ, ZA JAKĄ KWOTĘ??

– jedną z największych oszczędności jest czas, który należałoby spędzić na transporcie do serwisu, zleceniu naprawy, kontroli jej przebiegu oraz weryfikacji jej zasadności lub poprawności
– jednorazowa wizyta na serwisie z usterką gwarancyjną, przeglądem lub naprawą płatną – diagnostyka, wymiana części (umówienie wizyty, przygotowanie do wizyty, ew. odbiór pojazdu od klienta, zlecenie naprawy, oględziny na serwisie, odbiór pojazdu) –koszt 195,12 zł. netto
– w przypadku napraw gwarancyjnych obsługa zwraca się przy pierwszej wykrytej usterce lub przy aktualizacji oprogramowania ze względu na brak konieczności wydawania dodatkowych pieniędzy na naprawy usunięte w trakcie trwania gwarancji
– gdy za naszą przyczyną zostanie wynegocjowane przejęcie kosztów naprawy lub wymiany części po okresie gwarancyjnym – pobierane jest 15% ogólnej wartości brutto części i wynegocjowanej robocizny;

Recent Posts